Профил
Количка

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

С настоящото заявявам, че съм съгласен/а търговско дружество “Интершоп” ООД, ЕИК BG 201680761, гр. Пловдив, в качеството си на администратор на лични данни да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и вътрешните си правила.

С настоящото заявявам, че съм запознат/а с информацията и правата си, а именно: 
– наименованието, седалището и адреса на администратора на лични данни; 
– доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им; 
– правото да оттегля по всяко време настоящето съгласие; 
– правото на достъп, на коригиране и на изтриване на събраните данни; 
– правото да възразя срещу обработване на предоставените мои лични данни за целите на директния маркетинг, както и да бъда уведомен/а преди личните ми данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да възразя срещу такова разкриване или използване;

С настоящото давам изричното си съгласие „Интершоп” ООД да съхранява и обработва следните категории на личните ми данни: три имена, телефон, имейл, адрес (област, град, адрес, пощенски код)

Съгласен/а съм с целта на обработването на личните данни, а именно: пpиeмaнe, обработка и изпълнeниe нa пopъчĸи, ycлyги и oфepти, пepcoнaлизиpaнe нa пpoмoциoнaлни oфepти и вpъзĸa c ĸлиeнтитe зa пoтвъpждaвaнe и изпълнeниe нa пopъчĸaтa

Заявявам, че съм запознат/а със средствата на обработването на личните данни (на хартиен и електронен носител).

Заявявам, че съм съгласен/а срокът на обработването на личните ми данни да е 5 /пет/ години, считано от датата на предоставяне на настоящото съгласие. С настоящото давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат съхранявани в базата данни на „Интершоп’ ООД за срока, посочен в тази декларация-съгласие, както и съм съгласен/а данните ми да бъдат обработвани от обработващия лични данни, който е избран от дружеството администратор на лични данни – от „Интершоп” ООД по смисъла на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета.

Този сайт използва бисквитки.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви предложи по-добри услуги.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви предложи по-добри услуги и да направи посещението Ви по-полезно и приятно. Научете повече.