Профил
Количка

Общи условия

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Интершоп ООД е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия бл.44 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 201680761, тел.: 0887 899 004, e-mail: office@intershop.bg
Intershop.bg(www.intershop.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Интершоп” ООД - виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

Клиент е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

Профил е обособена част от www.intershop.bg, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от intershop.bg, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.intershop.bg, да променя паролата си за достъп.

Потребителско име е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.intershop.bg.

Парола е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.intershop.bg стоки.

Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Опаковка са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

Линк („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Интершоп” ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия бл.44, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 201680761 (наричан по-долу intershop.bg) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн www.intershop.bg (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез www.intershop.bg електронен магазин, стоки.


Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на intershop.bg и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на www.intershop.bg, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от intershop.bg. При извършване на промени в Общите условия, intershop.bg се задължава да публикува новите Общи условия в intershop.bg и да напише датата, на която са актуализирани. Intershop.bg съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.


ПРЕДМЕТ

Intershop.bg продава и доставя на клиента предлаганите в www.intershop.bg и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.


РЕГИСТРАЦИЯ

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от intershop.bg стоки, е необходимо клиентът първо да се регистрира. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице - представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „Оставете ни съобщение, ако желаете:”). С отбелязване на отметка "Съгласен съм с условията за ползване"която се намира под текста „Изпрати регистрацията.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от intershop.bg


КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в www.intershop.bg, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрация”. След като се отвори формата за регистрация, от падащото меню избирате как ще се регистрирате – като физическо или юридическо лице. Срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата и сте се запознали и сте съгласни с Общите условия на сайта, отбелязвате с отметка „Съгласен съм с условията за ползване” и натискате бутона „Изпрати регистрация”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Intershop.bg има право да събира и използва информация за своите клиенти, след като те се регистрират. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Intershop.bg е регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Intershop.bg се задължава да съхранява и да не разпространява данните, предоставени от клиента при регистрацията и представляващи лични данни по смисъла на ЗЗЛД и да ги използва единствено за обслужването му. Предоставената информация от клиента се използва за приемане и изпълнение на поръчки, услуги и оферти, персонализиране на промоционални оферти и връзка с клиентите за потвърждаване и изпълнение на поръчката. Intershop.bg гарантира, че данните на клиента няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, когато е получил изрично съгласие от клиента при регистрацията или по-късно, информацията е изискана от държавни органи, които са оправомощени за това и в други предвидени от закона случаи.
Клиентският акаунт на конкретен клиент може да бъде изтрит от базата данни на intershop.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на клиента, изразено в писмен вид.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

Intershop.bg публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. При поръчка на продукти с индивидуални подаръци, всички останали подаръци, обявени в сайта, отпадат! Πopaди cпeцифиĸaтa нa пpoизвoдcтвeния пpoцec, e възмoжнo дa имa oтĸлoнeния oт 0 дo 2 cм пo дължинa, шиpинa или виcoчинa нa пpoдyĸтa. Поради същата причина, е възможно разминаване между формите на капитонажа на продуктите за сън и изображенията, изложени в сайта. Възможна е разлика в цветовете, посочени в сайта и реалните, в зависимост от използваното от клиента устройство, и поради факта, че при снимка, реалният цвят се променя. Intershop.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Всичкки снимки на продукти в сайта са с илюстративен характер! Производителите си запазват правото на промяна на въшния вид на продуктите, за което Intershop.bg не носи отговорност! Всички горепосочени отклонения не подлежат на връщане и замяна!
Ако поради техническа грешка, продукт е обявен за продажба с грешна цена или характеристики, онлайн магазин Intershop.bg се задължава да уведоми клиента своевременно. Като има предвид правилната информация, клиентът има право да откаже или потвърди поръчката.


ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

Intershop.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, intershop.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(%)” пред главното име на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена с процентното намаление. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. Intershop.bg си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.


ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Потвърждение на поръчката”. След финализирането на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.


КАК СЕ ПОРЪЧВА?

За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В лявата странична лента на страницата ще видите виртоална снимка на човче с количка „Количка” под нея ще видите броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „Показване на количката” влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да натиснете бутон "Изтриване на продукт от количкат" който се намира срещу всеки един продукт. Избирате адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Избирате начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „
Оставете ни съобщение, ако желаете:” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натинете бутона „Потвърждение на поръчката”.


ДОСТАВКА

Всички продукти и артикули изложени в онлайн магазин intershop.bg се доставят напълно безплатно до всички населени места на територията на Република България с куриерска фирма ЕКОНТ. Доставката е до входа на жилищната сграда.

При поръчки он-лайн, клиентът получава обаждане от страна на intershop.bg за потвърждаване на поръчката. Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефони:  0887 899 004 или на e-mail адрес: office@intershop.bg


ΠЛAЩAHE

Oнлaйн мaгaзин Intershop.bg пpeдлaгa cлeднитe мeтoди нa плaщaнe: нaлoжeн плaтeж, бaнĸoв пpeвoд, чpeз cиcтeмaтa нa ерау.bg или c ĸpeдитнa/дeбитнa ĸapтa. При заплащане с наложен платеж, следва да се заплати и такса "Наложен платеж и застраховка", в размер от 1.2% от сумата на поръчката. При този вид плащане, куриерът издава разписка за пощенски паричен превод. Чрез този вид наложен платеж, търговецът се освобождава от задължанието за издаване на касов бон. Разписката за пощенски паричен превод замества касовия бон като документ за извършено плащане.
Зa пopъчĸoви пpoдyĸти, пpoдyĸти c нecтaндapтни paзмepи или пpoдyĸти c избop нa дaмacĸa ce изиcĸвa 50% oт cyмaтa дa ce зaплaти пpeдвapитeлнo пo бaнĸoв път. Изпълнeниeтo нa пopъчĸaтa ce cтapтиpa, cлeд пoлyчaвaнe нa aвaнcoвoтo плaщaнe.


СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 2 до 5 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката. Доставките за по-малките населени места се извършват, спрямо графика на куриерската фирма ЕКОНТ.
Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона от страна на intershop.bg.
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, intershop.bg ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт, посочени при регистрацията.
В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на intershop.bg, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.


ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, intershop.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. В случаите, в които не се състави протокол за увреждане на пратката, клиентът няма право да предявява каквито и да е претенции към intershop.bg. Клиентът сам носи отговорност за приемане на повредена стока, като повредена стока без съставен протокол не подлежи на рекламация.


ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок. Онлайн магазинът работи както със свой склад, така и със складовете на партньори. Тъй като наличностите в складовете на нашите партньори се променят непрекъснато, е възможно разминаване в информацията за наличност, намираща се на страницата ни. Клиентът се съгласява, че е възможно артикулът да не е наличен, въпреки че, статусът на продукта е "Наличен". Онлайн магазинът се задължава да предостави актуална информация за наличността на продукта при потвърждаване на поръчката или при директно запитване от клиент.

2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай intershop.bg се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

При възникване на проблеми с доставката по вина на магазина, всички допълнителни разходи са за сметка на магазина. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.


ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Потребителят има право, съгласно чл.55,ал.1 от Закона за защита на потребителите да замени или да се откаже от получената стока в срок от 14 дни от дата на получаване на стоката. В този случай заплатените суми от потребителя ще му бъдат възстановени чрез банков превод по валидна банкова сметка (IBAN), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл.55,ал.6 от Закона за защита на потребителите. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл: office@intershop.bg

 • Номер на поръчка
 • Имена на клиент
 • Адрес и телефон за връзка
 • Сканирано копие от получените  придружаващи документи / стокова разписка с прикрепена разписка за пощенски паричен превод/.
 • Снимки на продукта
 • Валидна банкова сметка IBAN


*Уважаеми клиенти, моля проверете коректността на поръчаните от вас размери. В случай на сгрешен размер, транспортните разходи по връщането на продукта са за ваша сметка.

Необходимо е да се спазят следните условия:

1. Запазен добър търговски вид (стоката e без следи от употреба).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба или такива, нанесени от избрания от Вас доставчик, използван за връщането на продукта .
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени подаръчни такива.
4. Върнатият продукт трябва да бъде придружен с оригиналните документи и прикрепен касов бон .
5. Транспортните разходи за връщане на стока са изцяло за сметка на купувача. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на купувача и в двете посоки. При връщане без замяна, клиента следва да възстанови сумата за транспортните разходи и разходите по наложения платеж, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.
6. Продуктите следва да бъдат върнати лично или посредством куриерска фирма, избрана от клиента, без наложен платеж с добавена опция за преглед и тест с цел установяване целостта и състоянието на продукта.
7. Не подлежат на връщане поръчкови продукти, изработени по размери и цветове, зададени от клиента и размери , които не присъстват в графата от каталога на модела / нестандартни размери/.
8.  Продуктите се приемат само при условие , че са  спазени всички от посочените по-горе изисквания.
9.  Заплатените суми се възстановяват в рамките на 14 дни след приемане на пратка по спазени всички условия за връщане.

 • Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние като при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари. 
 • За стандартни размери се считат: 72/190 см, 82/190 см, 90/190, 90/200, 100/200, 114/190, 114/200, 120/190, 120/200, 140/190, 140/200, 144/190, 144/200, 160/200, 164/190, 180/200. Всеки размер, различен от посочения, не подлежи на връщане.
 • Матракът ( топ матракът ) трябва се съхранява само в хоризонтално положение. При вакуумирани и ролирани матраци ( топ матраци ) разопаковането трябва да се извърши в 30-дневен срок от датата на покупката, както следва :
  1. Разрязва се опаковъчното фолио по протежение на матрака ( да не се използва нож или друг остър предмет, поради риск от увреждане на текстила ) ;
  2. Матракът ( топ матракът ) се разгъва на равна повърхност ;
  3. Матракът ( топ матракът ) се оставя 48 ч. да се декомпресира и да заеме формата и размерите си. През това време той не трябва да се използва. Рекламации за проблеми при възстановяване на матрака ( топ матрака ) се приемат до 14 дни след датата на покупка. Възможна е лека остатъчна производствена миризма до няколко дни след премахване опаковката на матрака.
  Излезлите от употреба продукти се изхвърлят на местата, регламентирани от местните нормативни изисквания.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на матраци, топ матраци и аксесоари, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Всеки размер, който не фигурира в описанието на конкретният продукт се счита за "Нестандартен размер".

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето - възглавници, протектори и спално бельо.

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. продукти в промоция, OUTLET продукти;

7. Отклонение във височината на матрак/топ матрак +/- 2 см.

8. Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

В случай, че върнатият продукт е с нарушен търговски вид и има следи от употреба, доставчика си запазва правото да таксува клиента за преопаковането му, както и претапицирането (смяната на калъфа) в случай на преспиване на матрака/топ матрака/възглавницата в рамките на една нощ или повече.

* Разопакован матрак/топ матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.


Политиката за връщане на продукти е съобразено спрямо уловията на фирмата производител!
При спазени всички условия, срокът за разглеждане на искането за връщане е 7 работни дни!


РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При възникване на спор клиентът/потребителят може да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца „Интершоп“ ООД, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.
На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517.
За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа на ЕС за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, която предлага на потребителите и търговците в рамките на ЕС възможността да постигнат извънсъдебно уреждане на споровете, произтичащи от онлайн покупки. Тази платформа за еднократно въвеждане на жалби е лесен и интерактивен уеб сайт, който е безплатен и достъпен на всички официални езици на ЕС. Използвайки платформата за ОРС, потребителят и търговецът могат да намерят съответния орган за решаване на спора, към който да отнесат спора и който да намери решение на жалбата им. Платформата за ОРС е достъпна тук: https://ec.europa.eu/odr.


ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в intershop.bg, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

Всички цени на продуктите в онлайн магазина са с вкючено ДДС.

Този сайт използва бисквитки.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви предложи по-добри услуги.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви предложи по-добри услуги и да направи посещението Ви по-полезно и приятно. Научете повече.