Профил
Количка

Матраци Латекс ЕКОН с повишена ресурсна ефективност

Матраци Латекс ЕКОН - ресурсна ефективност

Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004, озаглавена - Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите. В рамките на този договор, матраци Латекс ЕКОН успешно повишава своята конкурентоспособност чрез иновативни технологични методи, целящи подобряване на ресурсната ефективност.

Ключово постижение на предприятието е въвеждането на иновативна система за автоматизирано пълнене и изваждане на ядра от пенолатекс. Системата включва два робота за пълнене на форми, съпътстващи раздвижени форми за производство на ядра за матраци и възглавници, както и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата. Този подход представлява иновативна за България производствена технология, която оптимизира процесите на пълнене и изваждане на ядрата от пенолатекс. Резултатът е по-ефективно управление на суровините и значително намаление на технологичния отпадък.

Матраци Латекс ЕКОН - използване на технологичния отпадък

Матраци Латекс ЕКОН - системи за пречистване

С цел оползотворяване на технологичния отпадък, възникнал по време на производствения процес, бе внедрено съоръжение за обработка на остатъчния технологичен материал. Този иновативен подход не само намалява използваните суровини, но и предотвратява образуването на отпадъци, като ги преработва в гранули чрез раздробяване, омокряне с латекс и вулканизация.

Системата за обработка на отпадъчни води, възникващи по време на производство на пенолатекс за матраци, е отличен пример за устойчив подход. Чрез физикохимичен метод на флотация, водата се пречиства и повторно използва в процеса по предпране на пенолатексовите изделия, като това също допринася за ефективното използване на ресурсите.

Този напредък е част от проекта По-ефективно използване на ресурсите от матраци Латекс ЕКОН, който се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0143-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този сайт използва бисквитки.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви предложи по-добри услуги.

Този сайт използва бисквитки, за да Ви предложи по-добри услуги и да направи посещението Ви по-полезно и приятно. Научете повече.